Преглед на файлове

Use new com.abunchtell.writeas.pad identifier

master
Matt Baer преди 5 години
родител
ревизия
26ec04a028
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      writeas.xcodeproj/project.pbxproj

+ 2
- 2
writeas.xcodeproj/project.pbxproj Целия файл

@@ -311,7 +311,7 @@
DEVELOPMENT_TEAM = TPPAB4YBA6;
INFOPLIST_FILE = writeas/Info.plist;
LD_RUNPATH_SEARCH_PATHS = "$(inherited) @executable_path/../Frameworks";
PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER = com.abunchtell.writeas;
PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER = com.abunchtell.writeas.pad;
PRODUCT_NAME = "$(TARGET_NAME)";
SWIFT_VERSION = 3.0;
};
@@ -326,7 +326,7 @@
DEVELOPMENT_TEAM = TPPAB4YBA6;
INFOPLIST_FILE = writeas/Info.plist;
LD_RUNPATH_SEARCH_PATHS = "$(inherited) @executable_path/../Frameworks";
PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER = com.abunchtell.writeas;
PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER = com.abunchtell.writeas.pad;
PRODUCT_NAME = "$(TARGET_NAME)";
SWIFT_VERSION = 3.0;
};


Зареждане…
Отказ
Запис