The code powering m.abunchtell.com https://m.abunchtell.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Eugen Rochko 4363d06986
Fix interactive delays in database migrations with no TTY (#12969)
1 rok temu
..
migrate Fix interactive delays in database migrations with no TTY (#12969) 1 rok temu
post_migrate Validate Web::PushSubscription (#11971) 1 rok temu
schema.rb Fix expired announcements being re-published (#12964) 1 rok temu
seeds.rb Change unconfirmed user login behaviour (#11375) 1 rok temu