Daigo 3 Dango преди 1 година
committed by Eugen Rochko
родител
ревизия
9e3e3fa5ee
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      .ruby-version
  2. +1
    -1
      Gemfile.lock

+ 1
- 1
.ruby-version Целия файл

@@ -1 +1 @@
2.6.4
2.6.5

+ 1
- 1
Gemfile.lock Целия файл

@@ -799,7 +799,7 @@ DEPENDENCIES
webpush

RUBY VERSION
ruby 2.6.4p104
ruby 2.6.5p105

BUNDLED WITH
1.17.3

Зареждане…
Отказ
Запис