Преглед на файлове

Fix Procfile on OS X (#6748)

master
nightpool преди 3 години
committed by Eugen Rochko
родител
ревизия
641abe2db7
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      Procfile.dev

+ 3
- 3
Procfile.dev Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
web: PORT=3000 bundle exec puma -C config/puma.rb
sidekiq: PORT=3000 bundle exec sidekiq
stream: PORT=4000 yarn run start
web: env PORT=3000 bundle exec puma -C config/puma.rb
sidekiq: env PORT=3000 bundle exec sidekiq
stream: env PORT=4000 yarn run start
webpack: ./bin/webpack-dev-server --listen-host 0.0.0.0

Зареждане…
Отказ
Запис