Bläddra i källkod

Add TLS v1.3 support (#11603)

Maintain TLS v1.2 compatibility (might want to drop this later) and add support for TLS v1.3
master^2
ichi_i 2 år sedan
committed by Eugen Rochko
förälder
incheckning
49f57b5534
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
  1. +1
    -1
      dist/nginx.conf

+ 1
- 1
dist/nginx.conf Visa fil

@@ -19,7 +19,7 @@ server {
listen [::]:443 ssl http2;
server_name example.com;

ssl_protocols TLSv1.2;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!MEDIUM:!LOW:!aNULL:!NULL:!SHA;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;


Laddar…
Avbryt
Spara