Stable APIs for Go. https://go.code.as
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

482 B

gopkg

Stable APIs for the Go language.

Forked from gopkg to work with Code.as (and other sites powered by Gitea / Gogs), instead of GitHub.

Quick Start

gopkg --domain go.code.as --src code.as --http ":8080"

Configuration options

  • --domain - The public domain you want to serve versioned package from, e.g. go.example.com
  • --src - Your Gitea / Gogs instance where gopkg will search for code